Now showing items 1-7 of 7

  • Analyzing the Turkish House with Respect to Flexibility Strategies 

   İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2017)
   The semantic and spatial continuity of the traditional Turkish house is a significant issue for cultural continuity. At modern sustainability studies on traditional Turkish house, it can be seen that these approaches ...
  • Çalışma Sürelerinde Esneklik 

   Demirezen, Esra Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2018)
   Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve ekonomik krizler, çalışma hayatına esnek üretim, esnek teknoloji ve esnek yönetim kavramlarının dahil olmasını sağlamıştır. Uluslararası piyasada rekabet etmek isteyen işveren 7/24 ...
  • Herman Herzberger okullarında esneklik anlayışı 

   Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Design (2016)
   Esneklik, önceden tahmin edilemeyen olası değişimler karşısında yapının bu değişimleri karşılayabilmesini sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler, eğitim sistemlerinde yaşanan hızlı değişimler ...
  • Konut Tasarımında Esnekliğin Farklı Konut Tipolojileri Üzerinden Tartışılması 

   Hasgül, Esin; Özsoy, Ahsen (2016-12-22)
   Üretim ve tüketimin giderek hızlandığı günümüz dünyasında, zaman kavramının daha etkin bir ögeye dönüştüğü görülmektedir. Bu kavram kişilerde ve mekanlarda değişime yol açmakta, değişim de gereksinim, aktivite ve ...
  • Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kurumsal Bir Bakış 

   İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2018-10)
   Günümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine bağlıdır. ...
  • Okullarda Esneklik Stratejileri 

   İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2017)
  • Toplumsal Bellek ve Esnek Mekan Çözümlemeleri: Yer-Tasarım-Bellek İlişkisi 

   Hasgül, Esin; Turgut, Esra (2019-09)
   Yaşamın her alanında bahsedilebilecek unutma eylemi en belirgin olarak kamusal alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlara yönelik yapılan tasarım çalışmalarında kullanılan esnek tasarım öğeleri ile bir yandan bireysel ...