Now showing items 1-2 of 2

  • Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması 

   Gündüz, Gülten Feyal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19)
   Bu eylem araştırması çalışmasının amacı velilerin çocuklarının öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesini desteklemede kullanabilecekleri bir veli eğitimi çalışması gerçekleştirmektir. Sekiz veli ve bu ...
  • Sınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi 

   Koç, Mehmet Hilmi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-04)
   Bu çalışmadasınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiş olup nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. ...