Now showing items 1-2 of 2

  • 5237 sayılı Türk Ceza kanununda güveni kötüye kullanma suçu 

   Çam, Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
   Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde ve "Malvarlığına Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile yasa koyucu kişinin mülkiyet hakkının korunması ve aralarındaki güven ...
  • Ceza Hukukunda Fail Dışındaki Kişilerin Taksirli Suça Etkisi 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2012-04)
   Birden fazla kişinin hareketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan taksirli bir suç söz konusu olduğunda, fail dışındaki kişilerin kusurlarının belirlenmesi verilecek cezanın tespitinde önem taşır. Buna göre taksirli hareket ...