Now showing items 1-3 of 3

  • Faik Ömer ve divanı: Karşılaştırmalı metin-inceleme 

   Büyükkaya, Hande (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-09)
   Çalışmamızın ilk kısmında 19. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairlerinden Fâik Ömer Efendi'nin hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise şâirin Dîvân'ı dört aşamada ...
  • Intertextual Relation For The Creation Of Fashion Contents 

   Iahn, Roberta Cesarino; Nascimento, Rodney (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   The objective of this study is to highlight the interference of information technology for the fashion creation. Fashion is no longer a content specific of designers or expert journalists, being resistant to the language ...
  • Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler... 

   Gündeş - Güz, Nükhet; Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar ...