Now showing items 1-1 of 1

    • Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kurumsal Bir Bakış 

      İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2018-10)
      Günümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine bağlıdır. ...