Now showing items 1-9 of 9

  • 1970'li Yıllarda Aşık Şiirinde Politik Söylem 

   Akkuş, Sinan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Toplumun birçok kesimi doğrudan ya da dolaylı olarak ülkede yaşanan siyasî atmosfere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Âşık şiirinin temsilcileri içinden, politik olaylar karşısında tepkisiz kalan isimler olsa da, toplum için ...
  • Atatürk Kitaplığı Bel_YZ_k1582 Numaralı Cönk 

   Şimşek, Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Cönkler, halk edebiyatında genellikle Âşık tarzı şiir geleneğinin ürünlerini bünyesinde barındıran el yazması mecmualardır. Uzunlamasına açıldığı ve ensiz olduğu için halk arasında sığırdili ve danadili olarak da ...
  • Halep Türkmenleri ile Kaşkay Türklerinin halk kültürü unsurlarının karşılaştırılması 

   Bağ, Ceyhun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
   Halep Türkmenleri ile İran'ın Şiraz'a bağlı Firuzabad ve Ateşkadeh bölgesinde yaşayan Kaşkay Türklerinin halk kültürüne ait âdetlerinin uygulanışındaki unsurlar ele alınmış olup, yeri geldikçe Anadolu ve Türk kültür ...
  • İhsan Oktay Anar'ın romanlarında halk bilimi unsurları 

   Cengiz, Süheyla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
   Halk kültürü, geçmişten günümüze uzanan tüm gelenek ve göreneklerimizi kapsayan unsurlardır. Bu unsurlar halkın inanış ve yaşayış biçimlerinin toplamıdır. Halk mimarisi, halk hukuku, halk inanışları, geçiş dönemleri, halk ...
  • İzleyicilerin demografik özelliklerine göre medyaokur yazarlığının dijital ortamda paylaşılan haberler bağlamında incelenmesi 

   Fettahoğlu, Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences, 2020)
   İletişimin bir öğesi olan haberleşme, ilk insanın varlığından başlayarak duygu, düşünce ve bilgilerin karşı tarafa aktarılmasıdır. Birey yaşamını sürdürebilmek için hayatın her evresinde iletişime ihtiyaç duymaktadır. ...
  • Mili Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler 

   Gülşen, Hacer (2019-02)
   In the period of the National Struggle that started with the 1918 Mondros Armistice Agreement and continued until the end of 1922, the Turkish nation dives into a life and death struggle. We lose the first world war we ...
  • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

   Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
  • Nazlı Eray'ın romanlarında halk bilimi unsuları 

   Dündar, Peyruze (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
   Kültür, bir milletin zamanla meydana getirdiği maddi ve manevi kısacası her türlü değerin toplamıdır. Kültür, bir milletin geçmişini yansıtan en önemli unsurdur. Kültür, milletlerin ortak değerlerini etkileyen en önemli ...