Now showing items 1-6 of 6

  • Bilgi Ekonomisine Yön Veren Yaratıcı Sınıf Profili Ve Göç Tercihleri (İstanbul Örneklemi) 

   Evren, Gabriela Oana (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişim küresel ölçekte üretim biçimlerini ve sınıf olgusunu etkilemiştir. Yeni Ekonomi’nin güçlü oyuncuları bu değişime hızlı adapte olabilen ve yatırımlarını bu ...
  • Kültürel Alanda Reklam Ve İletişim Stratejisi 

   Kılanç, Ruken Özgül (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-07)
   The media, which offers limitless possibilities, represents the interlocking cultural environment of our day; television series, advertisements, competitions, virtual platforms present at the same time all around the ...
  • Migration system and network theory 

   Yesevi, Çağla Gül (2020-04)
   Migration system is related to places linked by flow and counter flows of people. System has been defined by communications from migrants to potential migrants. These linkages between migrants are important for further ...
  • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
   Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
  • Türkistan’dan Göç ve Köklerle Bağ Kurmak 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
   Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...