Now showing items 1-5 of 5

  • Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Anlı, Gazanfer; Akın, Ahmet; Eker, Halime; Özçelik, Basri (2015)
   Bu araştırmanın amacı Bedeni Beğenme Ölçeği’nin (BBÖ; Tylka, & Wood-Barcalow, 2015) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 5’li Likert türü bir ölçme aracı olan BBÖ 10 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar ...
  • Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Akın, Ahmet; Eker, Halime (2012)
   Bu araştırmanın amacı Duyarlı Sevgi Ölçeği’nin (DSÖ; Sprecher & Fehr, 2005) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 356 lise son sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik ...
  • Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Akın, Ahmet; Yalnız, Abdullah; Anlı, Gazanfer; Eker, Halime (2015)
   Bu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (Reysen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 304 öğrenci (171 kız ve 133 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör ...
  • Ortaöğretim Öğrencilerinde Affetme Esnekliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

   Çolak, Tuğba Seda; Koç, Mustafa; Eker, Halime; Düşünceli, Betül (2017)
   Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinde affetme esnekliğini belirleyen bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma 651 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. ...
  • Validity and reliability study of Pieper Pressure Ulcer test in Tuskish Nurses 

   Gül, Asiye (2019-06)
   Aim: The aim of the cross-sectional and descriptive study was to determine validity and reliability Pieper Pressure Ulcer Knowledge Test (PUKT) in Turkish Nurses. Methods: The sample consists of Turkish nurses who working ...