Now showing items 1-4 of 4

  • A Study on Measuring Complexity in Muqarnas Patterns 

   Güzelci, Orkan Zeynel; Alaçam, Sema (2019-04)
   Throughout history, mathematicians from different cultures and places traced other scholars' work to make a contribution and extend the knowledge of the geometry field. In the Islamic world, artisans combine the theoretical ...
  • Adsorption and Interaction of 5-fluorouracil with Montmorillonite and Saponite by FT-IR Spectroscopy 

   Akalın, Elif; Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim (ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2007-05-27)
   Adsorption of 5-fluorouracil (5-FU) on montmorillonite and saponite has been investigated using FT-IR spectrometry. The intercalation of 5-FU within montmorillonite or saponite has been shown by X-ray diffraction to increase ...
  • Dörtgenler Arasındaki İlişkiler: 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram İmajları 

   Ubuz, Behiye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu çalışma, öğrencilerin dörtgenler arasındaki ilişkiler ile ilgili kavram imajlarını incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya Ankara da bulunan 12 farklı okuldan toplam kırk 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler ...
  • İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı 

   Ü.Özbatak, Muhammet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu araştırma, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden ...