Now showing items 1-2 of 2

  • Film Endüstrisinin Eşik Bekçileri: Türkiye’de Dağıtım Hollywood Kıskacında Mı? 

   Töre, Evrim (Es Yayınları, 2013)
   Metin iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde küresel film değer zincirinde dağıtım sektörü ele alınmış, film pazarında dağıtım sektörünün payı ve büyük firmalara ilişkin temel göstergelere yer verilmiştir. Hollywood’un ...
  • Hollywood'dan Indiewood'a Amerikan sinemasının değişimi 

   Erensoy, Şirin Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-06)
   Amerikan sinemasının 100 yılı aşan bir tarihi olmakla birlikte bu sinema farklı evrelerden geçmiştir. Bu evreler estetik anlamda farklılıklar göstermekle birlikte, o tarihi dönem içerisinde var olan kültürel ve sosyal ...