Now showing items 1-3 of 3

  • Bilgi Ekonomisi Ve Türkiye 

   Kuvvetli Yavaş, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Toplumsal refahın yükseltilebilmesi, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışının sağlamasıyla mümkündür. Uluslararası rekabet gücünü artırmak, verimlilik artışına, emek ve kaynak yoğun ürünlerde uzmanlaşmadan katma değeri ...
  • Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Ve İstihdama Katkısı 

   Şit, Mustafa; Şit, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi makro düzeyde; ekonomik büyüme ve istihdamı, dış ticareti, devresel dalgalanmaları ve ülkelerarası gelir dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de bilgi ekonomisinin mevut durumu incelenmiş ...
  • Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları 

   Mollaibrahimoğlu, Melek (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi; bilgiyi yoğun olarak bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanılmasında merkez olarak gören ekonomidir. Bilgi, insan odaklı olduğundan yeni teknolojilerin buluşuna yardımcı olmakta ve bu özelliğinden ötürü ...