Now showing items 1-7 of 7

  • Are the Regulations in Force in Line with the Development of ICT? 

   Görkey, Selda (2019-11)
   The share of Information and Communication Technologies (ICT) in economies has rapidly increased globally in the last decade. This rapid expansion has resulted in emergence of new indicators on the subject. Currently, there ...
  • Bilgi ve Verimlilik 

   Tıngöy, Özhan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Bu yazı çerçevesinde, bilgi çalışmalarının sorunları üzerinde durulmaktadır. Bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliği artırmak için çözüm yolları sunmaktadır. Bu amaçla çeşitli stratejiler bilişim teknolojisi ...
  • Eğitimde çoklu ortam ve değişik formlarda bilgi sunumu 

   Akpınar, Yavuz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-11-02)
  • Evalution of System Success on CRM Applications 

   Karahoca, Adem; Baklan Şen, Banu; Karahoca, Dilek (Global Journal onTechnology, 2015)
   "The purpose of this study is to observe sales process and measure of the system success on CRM applications which are technologic innovation. In this study, DeLone and McLean [1] model is used in order to measure system ...
  • Is information manageable? A conceptualApproach 

   Safran, Barış (2015)
   In this study, in the light of knowledge and management concepts is intended to answer the question of the conditions under which information can be managed. Therefore, unlike the first insights behind the different ...
  • Öğrenen organizasyonlarda bilgi teknolojilerinin rolü ve örgütsel öğrenmeye etkisi üzerine bir araştırma 

   Çobanoğlu, Hüseyin Can (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmanın amacı, öğrenen organizasyon olma yolunda kendini geliştiren organizasyonların bilgi teknolojileri kullanımını incelemek ve öğrenme sürecinde hem bireysel hem de organizasyonel seviyede bilgi teknolojilerinin ...
  • Öğretmen eğitimi ve bilişim teknolojisi 

   Köksal, Hayal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1999-04-11)