Now showing items 1-1 of 1

    • Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenin Korunması Himayesi 

      Omağ, Merih Kemal (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
      Sigorta sözleşmesinde taraflardan birini sigortacı, diğerini ise sigorta ettiren oluşturur. Sigorta ilişkisi içinde zayıf konumda bulunan sigorta ettirenlerin Korunması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Bunu sağlayabilmek ...