Now showing items 1-2 of 2

  • Kentsel iç mekan olarak alışveriş merkezi ortak alanlarının kullanımı 

   Özkul, Büşra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
   Günümüz kentlerinde birey ve topluma yönelik yaşamsal faaliyetlerin hız kazanması ile bu faaliyetleri karşılayabilecek mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda kentlileri bir araya getirerek, toplumsal paylaşıma imkan ...
  • Konvansiyonel ve led aydınlatma sistemlerinin ofislerde mekansal algıya etkilerinin incelenmesi 

   Kamali, Alperen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
   Aydınlatma; bir mekanda görsel konfor koşullarını fizyolojik yönden sağlanması yanısıra, ışığın insan üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri de dikkate alarak mekan algısını doğrudan etkileyen bir uzmanlık alanıdır. ...