Now showing items 1-11 of 11

  • Defining and naming the Kurdish issue: Institutions, opinion leaders and parties 

   Cevheri, Seda Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2012-09)
   Kürt sorunu tarihsel geçmişe dayanan, ekonomik, sosyal güvenlik , kültürel ve demokratik hak sorunları boyutu olan Türkiye'nin yalnız iç siyasetini etkilemekle kalmayan dış politikasını özellikle Ortadoğu ülkeleri, AB ve ...
  • ECOWAS historical assessment and future legacies 

   Babalola, John Abiodun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021)
   Bu tez, ECOWAS'ın doğuşunun tarihsel eğilimini, oluşumunu ve doğduğu 1975'ten bu yana genel performansını anlama sorununu çözmeye yönelik olup, ECOWAS'ın Batı Afrika devletlerini birbirine bağlayan tek örgüt olduğuna ...
  • Evolution of minority rights in Europe: the case of western thrace Muslim Turkish minority 

   Chousein, Şule (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2006-08)
   Bu çalısma tarihi çerçeve içerisinde azınlık haklarının gelisimini, uluslararası örgütlerin azınlık hak ve uygulama mekanizmalarını, Avrupa kurumlarının azınlık hakları ve koruma mekanizmalarını, bes batı demokrasisinde ...
  • Identity crisis of Jordan during the Israel-Palestine peace process 

   Gülşen, Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2011-08)
   Bu çalışma, Ürdün Krallığı içerisindeki Filistinli varlığı ile Ürdün kimlik krizi arasındaki ilintiyi incelemektedir. Filistinlilerin İsrail tarafından yok sayılması ve Ürdün'e göçe zorlanmalarının Mavera-i Ürdün teşekkülünün ...
  • Managing Intractable Conflicts: Lessons from Moldova and Cyprus 

   Baltag, Alexandru; Berbeca, Veaceslav; Borgen, Christopher J.; Cenusa, Denis; Hatay, Mete; Nantoi, Oazu; Roubanis, Ilia; Severin, Irina; Tiryaki, Sylvia; Tringides, Orestis; Vrabie, Radu (Istanbul Kültür University / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi / Global Political Trends Center, 2013)
  • The ideological foundations of Muslim Brotherhood and Wahhabism and their collusions against Nasserism 

   Abushaaban, Hussein T. H. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020)
   Arap coğrafyasındaki en önde gelen ve en etkili Siyasal İslam hareketleri, her biri kendi teolojik, teorik ve ideolojik temelleri olan Mısır'daki Müslüman Kardeşler ve Suudi Arabistan'daki Vehhabilik'tir. Bu temel ...
  • The impacts of multinational companies on international economy and their political role in guiding countries policies 

   Zerdaoui, Fatima (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021)
   Bu araştırma tezi, hem araştırmacıların hem de politikacıların artan ilgi odağı haline gelen çok uluslu şirketleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma aynı zamanda bu şirketlerin ülke siyasetine rehberlik etmedeki ...
  • The role of the European public opinion and political elites on relations between the European Union and the İslamic Republic of İran 

   Hamid, Chato Shaker (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2016-09)
   Bu çalışmada Avrupa ve İran arasındaki sorunların siyasi elitler ve avrupa kamouyundaki görüşleri incelenmiştir.
  • Turkey and Russia relations at Syrian cross road 

   Karaca, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020)
   Tarihsel açıdan bakıldığında Türkiye - Rusya ilişkileri'nin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini görmek mümkün. Diğer taraftan her iki ülke de kendi bulundukları bölgede güçlü birer aktör olmak istemelerinin yanında, bölgesel ...
  • Turkish-Syrian relations since the establishment of the Turkish Republic in 1923 

   Abualhayja'a, Nayfen İsmail Taha (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021)
   Bu araştırma tezi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye-Suriye ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye, jeopolitik ve tarihsel etkilerin yanı sıra yerel, bölgesel ve uluslararası ...
  • Türkiye'nin Suriye Mülteci Politikası ve Türkiye Ekonomisi ve Güvenliğine Etkileri (2011 - 2015) 

   Fadhly, Naıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018)
   Suriye'de çatışmalar 2011 yılında başlamış, buna bağlı olarak yüzbinlerce kişi ölmüş, milyonlarca Suriyeli mülteci haline gelmiştir. Bu bağlamda Suriye halkı, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve bazı Avrupa ülkelerinde ...