Now showing items 1-5 of 5

  • Irak Hukukunda kamu mallarına yapılan tecavüzlerin kaldırılmasında yönetimin araçları 

   Mahmood, Laween (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada kamu mallarının maruz kaldığı tecaüvü kaldırmak için Yönetimin başvurduğu yöntemler konusunu işledik. Ayrıca, günümüzde ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dahilinde tecavüzlerin artışından sonra bu çalışmanın ...
  • Küreselleşme sürecinde medyadaki dezenformasyon ve Irak işgali örneği 

   Alp, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2011-06)
   1980'li yıllarla birlikte dünyada küreselleşmenin etkisiyle medya sektöründe yoğunlaşma ve finansal hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Kamu yararına yayın yapma olanakları gün geçtikçe kısıtlanırken, medya endüstrisinde ...
  • Ortadoğu’da Diktatörlük Sonrası Seçim Sistemi Tasarımı: Mısır ve Irak 

   Cop, Mehmet Burak; 150508 (2015-10)
   Bu makalede Ortadoğu’da diktatörlük rejimi sonrası geçiş döneminde seçim sistemi tasarımı bağlamında Irak ve Mısır incelenmektedir. Bu ülkelerde rejim değişikliğini serbest ve adil seçimler izlemiştir. Ancak her iki ülke ...
  • Turkish political parties and Turkish nationalism 

   Yesevi, Çağla Gül (2012)
   This study will deal with the policies, discourses and actions of the Turkish political parties and their impacts on discources of Turkish nationalism. This study will evaluate the nationalisms of the Republican People’s ...
  • Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (Der’in Yayınevi, 2015)
   Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde ...