Now showing items 1-4 of 4

  • Güvenlikleştirme teorisi açısından İsrail'in Türk dünyası politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017-03)
   Çalışma kapsamında, Kopenhag Okulu teorisyenlerinin üzerinde çalıştıkları güvenlikleştirme teorisi açıklanmıştır. Bu teorinin ışığında, İsrail’in Türk Dünyası ilişkileri analiz edilmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, ...
  • Identity crisis of Jordan during the Israel-Palestine peace process 

   Gülşen, Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2011-08)
   Bu çalışma, Ürdün Krallığı içerisindeki Filistinli varlığı ile Ürdün kimlik krizi arasındaki ilintiyi incelemektedir. Filistinlilerin İsrail tarafından yok sayılması ve Ürdün'e göçe zorlanmalarının Mavera-i Ürdün teşekkülünün ...
  • İsrail’in Devlet İmajının Şekillenmesi 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Çalışma kapsamında, İmaj teorisi açısından İsrail’in devlet imajını oluşturan unsurlar açıklanmıştır. İsrail’in negatif öz imajını şekillendiren tehdit, sürgün, Antisemitizm ve soykırım konularına değinilmiştir. İsrail’in ...
  • İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askerî İstihbaratı 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   İsrail’in güvensizliği kurulduğu yıldan beri değişmeden devam etmektedir. Başbakan Ben Gurion, 1948 yılında, istihbarat birimlerinin yapılandırılmasına karar vermiştir; İsser Beeri, askeri istihbarattan sorumlu olmuştur. ...