Now showing items 1-4 of 4

  • Schumpeterci Teknoekonomik Paradigmalar Çerçevesinde Kalkınma: Türkiye Örneği 

   Bayraktar, Cahide (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Türkiye'de teknoloji ve kalkınma 

   Çolak, Deniz Müzeyyen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-02)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...
  • Türkiye’nin Kalkınmasında Ulusal Bilim Ve Teknoloji Politikalarının Rolü 

   Çolak, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...
  • Üretimde ve tüketimde insan faktörünün Önemi 

   Türkoğlu, Adil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1994-05-08)