Now showing items 1-1 of 1

    • Ekololojik düşüncede kaotik eğilimler 

      Mutlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
      Bu çalışmada soyut bir dünya görüşü olarak değerlendirilen ekolojik düşüncenin, aslında somut bir görüş olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Bunun için kaos kuramına başvurulmaktadır. Kaos kuramı, ekolojik düşünceye bilimsel ...