Now showing items 1-3 of 3

  • Basılı Mizahtan Paylaşılan Mizaha Doğru Dönüşüm: İnternette Mizah 

   Karahisar, Tüba (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Humour was always present in the Turkish culture both in verbal and printed form. For example, Nasreddin Hodja, Karagöz and Hacivat were the greatest representatives of the oral tradition, whereas Nef'i, Nabi, Poet Esref, ...
  • Karikatürlerde Konut Temsili: 1950-1970 

   Çetinel, Meltem (2019-05-23)
   Türkiye’nin konut tarihine, farklı disiplinler, zaman aralıkları veya temalar üzerinden odaklanan çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmaların bazılarının açıklayıcı ve bilgilendirici bir tonu olmakla beraber bazıları da ...
  • Türkiye’de Karikatürün Dijital Dönüşümü: Uykusuz Dergisi 

   Uçan, Bahadır (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-07)
   Years of 2000’s can be defined as “digital age.” In this digital age, it is seen that digitalization creates new concepts and approaches and it even affects our daily lifes. Changes have seen on different areas of art ...