Now showing items 1-2 of 2

  • Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 

   Acar Ünal, Özlem; Ural Çınar, Nihal (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Kira sözleşmeleri için bir teminata ihtiyaç duyulması halinde, uygulamada sıklıkla başvurulan yöntemler arasında ilk sırada kefalet sözleşmeleri gelmektedir. Bu çerçevede kefil, kiraya veren bakımından kişisel bir güvence ...
  • Vadeden Önce Muaccel Olan Kredi Borçları Bakımından Müteselsil 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   Bankacılık uygulamasında yer alan hesap kat ihtarnamesi, kredi ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde kredinin durdurulduğunu ve alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredi borçlarının ...