Now showing items 1-1 of 1

    • Özellikle Taşınmaz Mallara Yönelik Ketmi Verese Davası 

      Akbıyık, Cem (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017)
      Uygulamada "ketmi verese" davası, tapuda mirasbırakan adına kayıtlı taşınmazlar bakımından öncelikle çekişmeli bir mirasçılık belgesi alınması ön koşuluna bağlı yolsuz tescilin düzeltilmesi istemi olarak karşımıza ...