Now showing items 1-2 of 2

  • 2020’ye 2 Kala 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Ertelenen Hükümler 

   İstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı; Ural Çınar, Nihal; 111822 (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   Kira sözleşmesi 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 299 ile 378 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Üç ayrım altında tasnif edilmiş olan kira sözleşmelerine ilşkin hükümler “genel ...
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kira bedelinin belirlenmesi 

   Öztürk, İzzettin Özkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
   Kira sözleşmesi, niteliği ve ülkemizin ekonomik şartları itibariyle kişiler tarafından uygulamada en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Bu sözleşmenin kiraya veren ile kiracı olmak üzere iki tarafı bulunmakta ve ...