Now showing items 1-4 of 4

  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Elkoyma 

   Sırma, Özge (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008-06)
  • Adli Kontrol 

   Sırma Gezer, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk ceza usul hukuku sisteminde yer edinen yeni koruma tedbirlerinden biri de adli kontrol tedbiridir. CMK’da yapılan değişikliklerle adli kontrol ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Elkoyma ve Şirket Yönetimi için Kayyum atama tedbirleri 

   Tok, Mehmet Can (Seçkin Yayıncılık, 2018-07)
   Ceza Muhakemesi Hukukunda soruşturma ve kovuşturmanın etkili bir biçimde yürütülebilmesi ve kovuşturmanın sonucunda verilecek hükümden beklenen faydaların elde edilebilmesi birtakım önlemler öngörülmüştür. Bu önlemlere ...
  • Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 

   Aycı, Emrullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012-07)
   Ceza yargılamasında gerçeğe ulaşmayı ve yargılama sonunda verilecek kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla, kural olarak ceza hakimi tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise kanunla yetkili kılınan mercilerce ...