Now showing items 1-9 of 9

  • Amdi Giraybay'ın şiirleri, metin, dil incelemesi, sözlük 

   Deniz, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-05)
   Bu çalışmada Kırım Tatar şairi Hamdi Giraybay'ın şiirlerinin toplandığı şiir kitabı incelendi. Tez çalışmasında önce elimizdeki Kiril alfabeli şiirler Latin alfabesine aktarıldı. Daha sonra şiirler Türkiye Türkçesine ...
  • Ankaralı Mustafa bin Muhammed ve Hulvün-Nasıhin dil incelemesi-metin-sözlük 1b-42b 

   Bılıkçı, Beyza (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2009-12)
   Eski Türkiye Türkçesi devrinde çok sayıda dini metinlerin yazılmış olduğunu görüyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim tercümeleri ve sure tefsirleri çok sayıda yapılan çalışmalardır. Türk dilinin tarihi gelişimini, devrin sosyal ...
  • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanında Niteleme Sıfatları 

   Demir, Serkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
   Çalışmamız, Hüseyin Rahmi GÜRPINAR'ın "Şıpsevdi" romanında kullanılan niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkında yapılan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları ve dilbilgisel ...
  • Muhammed B. Ahmed El-Gümülcünevî'nin Risâletü't-Ta'rîf fi Tercemeti'l-Mevlidi'ş-Şerîfi (İnceleme-metin-dilbilgisel dizin) 

   Büyükbay, Tuğçe Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
   Muhammed B. Ahmed El-Gümülcünevî'nin "Risâletü't-Ta'rîf fi Tercemeti'l-Mevlidi'ş-Şerîf" adlı eseri mensur bir mevlit örneğidir. Eser 18. yy 'da yazılmıştır. Eser, Mevlid-i Şerîf tercümesi olup, son peygamber olan Hz. ...
  • Nâilî Sâlih Kenz-i Nesâyih (Metin-inceleme) 

   Miyasoğlu, Osman Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2011-10)
   Bu çalışmanın konusu İranlı Feridüddin-i Attâr'ın Pendnâme'sinin manzum şerhini yapan Nâilî Sâlih (Nâilî-i Cedîd)'in 1877 tarihinde yayınlanan Kenz-i Nesâyih adlı eserinin transkripsiyonu ve tahlilidir. Amaç Kenz-i Nesâyih'i ...
  • Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" Romanında Niteleme Sıfatları 

   Pur, Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
   Çalışmamızda, Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" romanında yer alan niteleme sıfatları konu olarak alınmıştır. Niteleme sıfatları ile ilgili olan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesindeki dilbilgisel özellikleri belirlemeye ...
  • Sinemada Bir Gösterge Olarak Renk ve Anlamlandırma Süreci: "Filler ve Çimen" Renk Çözümlemesi 

   Oktuğ, Melis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Tüm yaşamımızı çevreleyen renk olgusu, hem fiziksel gerçeklik hem de toplumsal, ekinsel, bağlamsal bir öğe, bir iletişim dizgesi olarak nitelendirilebilmektedir. Bu yaklaşım, algılama sürecinde renge simgesel anlamlarda ...
  • Şahseven Türkçesi 

   Çam, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2021)
   Türk dilinin araştırma alanlarından biri de lehçe çalışmalarıdır. Bu çalışmanın konusu İran'ın Erdebil ve Zencan eyaletlerinde yaşayan Şahseven Türkleri ve Şahseven Türklerinin konuştukları Türkçedir. Çalışma "Giriş, Ses ...
  • Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin) 

   Barikan Topci, Çağla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî" yazarını bilmediğimiz mensur bir mevlit örneğidir. Eserin yazılış tarihi de tam olarak tespit edilememiştir. 15. yüzyıl veya sonrasında yazıldığını düşünüyoruz. Kitap, Hz. Muhammed'in ...