Now showing items 1-1 of 1

    • Engelli Mal Olarak Soyut Mallar 

      Alçın, Kerim Sinan (2015)
      Soyut mallar (Intangible Goods) fiziki malların aksine dokunulamayan mallardır. Hızla gelişen Enformasyon Teknolojileri (IT) nedeniyle soyut malların toplam tüketim içerisindeki payı giderek artmaktadır. Elektronik ortamda ...