Now showing items 1-20 of 43

  • Analyzing the Chaotic Behaviour of the Harmonic Function of Henon-Heiles Potential 

   Bolcal, Ertuğrul Cem; Karakuş, Cahit; Polatoğlu, Yaşar (Springer-Verlag Berlin, Heidelberger Platz 3, D-14197 Berlin, Germany, 2012-05)
   In this work, the chaotic behaviour of Harmonic function of Henon-Heiles Hamiltonian system is computed and analyzed by using multi-dimensional Schwarzian derivative. Moreover, chaotic behaviour of the saddle points in ...
  • Banach Örgüleri İçin Operatörlerin Kompakt Olmama Ölçüleri 

   Çalışkan, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2013-06)
   Bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bir giriş yapılmış, ikinci bölümde, Banach uzayları, Banach örgüleri ve pozitif operatörler ile ilgili temel tanım ve teoremler ve ayrıca sınırlı lineer operatörlerin ...
  • Birim Diskte Analitik, p-değerli Fonksiyonlar Üzerine Bir Çalışma 

   Özkan, Hatice Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005)
   Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda birim disk D = {z z <1}de tanımlanmış, analitik, yalınkat olan fonksiyonlar ve bunların özel sınıfları araştırılmış ve bu güne kadar bu sınıflar için yapılan araştırmalar ...
  • Birim Diskte Kompleks Mertebeden p-valent Yıldızıl Fonksiyonlar Sınıfı Üzerine Bir Çalışma 

   Berberoğlu, Ayşenur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005-06)
   Basit bağlantılı bir bölgede analitik olan bir fonksiyon injektif ise yalınkattır. Yalınkat fonksiyon ilk olarak 1907 yılında Koebe tarafından tanıtılmıştır.. Daha sonraki yıllarda diğer matematikçiler tarafından farklı ...
  • Cyclically compact operators on Kaplansky-Hilbert modules 

   Gönüllü, Uğur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2014-05)
   The first part of the thesis studies cyclically compact sets and operators on Kaplansky-Hilbert modules. A. G. Kusraev proved a general form of cyclically compact operators in Kaplansky-Hilbert modules using techniques of ...
  • D4 lie cebrinde karakter polinomu hesaplanması 

   Toprak, Uğur Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Düzgün Jordan operatörlerinin değişmez altuzaylarının hemen hemen-afin yörüngeleri 

   Altunsoy, Ayşe Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2015-08)
   Raphael Clouatre tarafından 2014 yılında elde edilen ve Bercovici ve Smotzer'in bulgularını rafine eden, düzgün Jordan operatörleri için değişmez alt-uzayların sınıflandırılması kapsamındaki sonuçlar incelenmiştir.Ayrıca, ...
  • E7 Lie cebrine ait temsillerin çokkatlılıklarının, freudenthal çokkatlılık formülü kullanılarak hesaplanması 

   Tuner, Emrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005-06)
   Lie Cebri alanında, cebirlere ait temsillerin açık olarak elde edilmesi önemli bir problemdir. Bunun için temsil içinde yer alan ağırlıkların çokkatlılıklarının hesaplanması gerekmektedir.Temsillere ait çokkatlılıkların ...
  • Eğitimde Çizge Kuramı 

   Şenol, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2014-01)
   Bu çalıĢmada çizge kuramının eğitim sistemine bazı uygulamalarının verilmesi amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda önce çizge kuramının temelleri anlatılmıĢ sonra da ―Çizgelerde Bağlantılılık ve Optimal Bağlantılılık‖ kavramı ...
  • Esaslı nilpotent Lie cebirleri için Berger-Wang formülü 

   Arslandoğan, Nuri Umut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2015-07)
   Bu tez çalışmasında, bir Lie cebri tarafından üretilen kapalı bir Banach cebrinin, her önkompakt alt kümesi için Berger-Wang formülünün sağlandığı gösterilmiştir. Ayrıca, esaslı nilpotent ve çözülebilir Lie cebirleri ...
  • Generalization of harmonic univalent convex functions 

   Çetinkaya, Asena (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı / Matematik Bilim Dalı, 2020)
   Kuantum kalkülüsün harmonik yalınkat fonksiyonlarda uygulamaları oldukça yenidir. Bu çalışmada, q-türev operatörü kullanılarak tanımlanan q-harmonik yalınkat fonksiyonların bazı alt sınıflarının incelenmesine odaklanılmıştır. ...
  • Harmonik yalınkat fonksiyonlar 

   Duman - Yavuz, Emel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2009-06)
   Harmonik fonksiyonlar analitik olması gerekmeyen kompleks değerli fonksiyonlardır. Harmonik yalınkat fonksiyonlar teorisi ise kompleks analizin üzerinde en çok araştırma yapılan dallarından birisidir. Bu tezde amaca y¨onelik ...
  • High Degree B-Spline Solution For Singularly Perturbed Boundary Value Problem 

   Elfaituri, Khaled E. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı, 2007-09)
   This study deals with the singularly perturbed boundary value problems. It is very active filed now a days, especially with improvement technology of the computer machine which is help us to do million and million of ...
  • Integral of Krivine extensions and orthogonality and Hermitian projections on complex Banach lattices 

   Türer, Mehmet Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı / Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Bilim Dalı, 2016-08)
   Eldeki bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, pozitif sayılar için homojen fonksiyonların Krivine genişlemeleri ele alınmıştır ve pozitif sayılar için homojen bir fonksiyonun Krivine genişlemesinin Bochner ...
  • Kernel Datum Transformation Considering Triangle Weight Centers 

   Uzel, Turgut; Eren, Kamil; Ürüşan, Ahmet Yücel; Gülal, Vahap Engin (Springer-Verlag Berlin, Heidelberger Platz 3, D-14197 Berlin, Germany, 2013)
   When using GPS measurement data one always has to transform WGS84 coordinates to the ED50 coordinate system or to the desired local coordinate system or projection. The opposite is also needed. Several methods are available ...
  • Kesirli kısmi türevli diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri 

   Uçar, Mehmet Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2012-02)
   Çalışmada kesirli türevli diferansiyel denklem sistemlerinin ve kesirli kısmi türevli diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü ele alınmıştır. Bu diferansiyel denklemlerin nümerik olarak çözümünde non-polynomial spline ve ...
  • Konveks optimizasyon 

   Altuk, Eda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Küçük komütatörlerden ortak invaryant altuzaylar 

   Gargaridi, İliyana (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı / Matematik Bilim Dalı, 2021)
   A ve B, n × n'lik kompleks matris cebirleri öyle ki her A ∈ A ve B ∈ B için [A,B] = AB − BA komütatörü "küçük" olmak üzere A ve B cebirlerinin ortak aşikar olmayan invaryant altuzayı var mı? Bu soru "neredeyse-komütatif " ...
  • Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sonlu fark ve sonlu elemanlar(Galerkin Metodu) ile çözümü 

   Arkut, Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021)
   Bu çalıs ̧mada, kısmi türevli denklemlerin nümerik çözümleri ele alınmıs ̧tır. Bu diferansiyel denklemlerin çözümünde sonlu fark yöntemleri ile Galerkin sonlu elemanlar yöntemi uygulanmıs ̧tır. Eliptik kısmi diferansiyel ...
  • Kısmi Türevli Kesirli Mertebeden Lineer Schrödinger Denklemlerinin Sayısal Çözümleri 

   Er, Neslihan Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2015-05)
   Bu tezde kısmi türevli zaman-kesirli mertebeden lineer Scrödinger denklemi ile ifade edilen problem ele al nm ışt r. Problem, Caputo kesirli türev tanı mı nı n uygulanmas yla tamsay ılı mertebeden lineer Scrödinger denklemi ...