Now showing items 1-1 of 1

    • Medya okuryazarlığı ders uygulamalarında dünya üzerinde görülen aksaklıklar 

      Seylan, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-08)
      Bu çalısmanın amacı, dünya üzerinde medya okuryazarlığı dersi uygulamalarında görülen aksaklıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle, hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artan kitle iletisim araçlarının özellikle çocuklar ...