Now showing items 1-1 of 1

    • Öğretmen özerkliği ve örgütsel mutluluk arasındaki ilişki 

      Pazar, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021)
      Özerklik, öğretmenlerin ve eğitimcilerin önem verdiği konulardan biri olarak görülebilir. Öğretmenlerin belirli bir eğitim öğretim programına bağlı kalmamaları, öğrencilerin seviyelerine göre dersi planlamaları, öğrencilerin ...