Now showing items 1-4 of 4

  • İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı 

   Ü.Özbatak, Muhammet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu araştırma, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden ...
  • Metafor Ne Değildir? 

   Şahan, Kayhan (2017-06-08)
   Batı kaynaklı terminolojiden alınan “metafor”un, Türkçede geleneksel tasnif içine yerleştirilmesi ve kullanımında çeşitlilik oluşmuştur. Batıda, felsefe alanında temelleri atılan kavram, ülkemizde ise figüratif bir misyon ...
  • Mizah Ekseninde İroni Çerçevesinde Anlam İlişkileri ve Ayşe Kilimci’nin Hikâyelerinde Mizahî Dil 

   Çelik, Yakup; Gezer, Alpay (Current Research in Social Sciences, 2017)
   Bu çalışma ile ironi kavramının etrafındaki muğlaklığın giderilmesine cüzi bir katkı sağlayarak Ayşe Kilimci’nin hikâyelerindeki mizahî dili ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kimi zaman bir edebî sanat, kimi zaman bir edebî ...
  • Teachers’ Metaphors on a School Organization 

   Erim Eker, Bengi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01)
   As part of the late interest in the symbolic-interpretive approach to organizations, metaphors have attracted the attention of organization scientists in terms of their potential value in organizational analysis. Consistent ...