Now showing items 1-3 of 3

  • Çok Boyutlu İlişkiler: Amerikan Perspektifinden Milli Mücadele 

   Papuççular, Hazal (2019-06-11)
   1923 yılında Amerikalı gazeteci Isaac F. Marcosson’a bir mülakat veren Mustafa Kemal Paşa “kardeş demokrasiler olarak, Türkiye ile Amerika arasında en sıkı ilişkiler olmalıdır” demişti. Kuşkusuz bu, geleceğe dair bir iyi ...
  • Mili Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler 

   Gülşen, Hacer (2019-02)
   In the period of the National Struggle that started with the 1918 Mondros Armistice Agreement and continued until the end of 1922, the Turkish nation dives into a life and death struggle. We lose the first world war we ...
  • Milli Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız 

   Gülşen, Hacer (2008)
   Türk milleti bir ölüm kalım savaşı vermiş, ordu -millet el ele mi lll bir mücadele içine girmiştir. Ölüm kalım mücadelesi verirken bir yandan da yazarlarımız savaşın sıcaklığını hissettiren yazılar yazmışlar, bu şekilde ...