Now showing items 1-9 of 9

  • Basılı Mizahtan Paylaşılan Mizaha Doğru Dönüşüm: İnternette Mizah 

   Karahisar, Tüba (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Humour was always present in the Turkish culture both in verbal and printed form. For example, Nasreddin Hodja, Karagöz and Hacivat were the greatest representatives of the oral tradition, whereas Nef'i, Nabi, Poet Esref, ...
  • Celil Memmedguluzade'nin mizahi eserlerinde kelime çeşitleri ve kalıp sözler 

   Cavadova, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmamızda, Celil Memmedguluzade'nin mizahi eserleri 2 ana başlık altında incelenmiştir. 1. Kelime Çeşitleri 2. Kalıplaşmış Sözler Giriş bölümünde, Celil Memmedguluzade'nin hayatı ve edebi şahsiyeti, devrinin yaşayarak ...
  • İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Mizah Gazetesi: Geveze 

   Civalıoğlu Sevindik, Berna; Çelik, Yakup (2017)
   İkinci meşrutiyetin 1908’de ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı matbuat hayatında büyük bir canlılık meydana gelmiştir. Pek çok konu ve alanda gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlandığı bu dönemde, özellikle mizah alanında ...
  • Mizah Ekseninde İroni Çerçevesinde Anlam İlişkileri ve Ayşe Kilimci’nin Hikâyelerinde Mizahî Dil 

   Çelik, Yakup; Gezer, Alpay (Current Research in Social Sciences, 2017)
   Bu çalışma ile ironi kavramının etrafındaki muğlaklığın giderilmesine cüzi bir katkı sağlayarak Ayşe Kilimci’nin hikâyelerindeki mizahî dili ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kimi zaman bir edebî sanat, kimi zaman bir edebî ...
  • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

   Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
  • Nasrettin Hoca ve Tıll Eulenspıegel Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 

   Gülşen, Hacer (2012)
   Karşılaştırma yöntemi, şahıslar veya nesneler arasındaki benzerlikleri, etkileşimleri ve farklılıkları ortaya koyan, günlük hayat içinde sıkça kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntemle gerçekleştirilen edebiyat ...
  • Online Bir Mizah Platformu Olarak Püfterem İnternet Sitesi Ve Yalan Haber Servisi Ajans News Üzerinden Haber, Gerçeklik Ve Mizah İlişkisi 

   Yegen, Ceren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   The humour is a phenomenon which is beyond of various visuals, pictures and narratives which make people laugh. The humour which sometimes refer satire or reference, sometimes refer comic generally take part in media ...
  • Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler ve Uygulama Örnekleri 

   Kırtay, Ozan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2012-07)
   Araştırmada reklamın öneminden, tanımından ve reklamın nerelerde kullanıldığından bahsedilip; mizahın önemi, tanımı, mizah kuramları, mizahın kullanım alanları ve mizah türleri gibi çeşitli konulara değinilmiştir. Araştırma ...
  • Using Humor in the EFL Context to Enhance Language Teaching Effectiveness 

   Akalın, Nahide; Akbarov, Azamat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01)
   As soon as benefits of humor are known, lecturers’ tendency and thoughts about humor in foreign language education is object of interest. At this master thesis, it was investigated that thoughts of lecturers who work in ...