Now showing items 1-7 of 7

  • Digital Games As A New Media And Use Of Digital Game İn Education 

   Yengin, Deniz (The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2011-07)
   Transfer of information is trying to stay alive with the language but it is also supported and developed by the discovery of calligraphy. The development of technology in writing, keep records of information systematically. ...
  • Illustration and photographic invasion: Lucas Levitan 

   Atabek, Aslıhan (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-04)
   With transformation process from classical or mass media to new media, similar movements like graffiti, which was firstly occurred as a social reaction and became an art branch, have been seen in the digital media. A ...
  • Opportunities of new media: semantic web 

   Yengin, Deniz (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2015)
   Everything has a text format for individuals. These texts are being transferred to the destination with the communication process and during this transfer process channel or media is important. In this study, during ...
  • Transformation of leisure time in new media: binge watch 

   Yenğin, Deniz; Kınay, Ömür (Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-10)
   Communication has been in existence since the beginning of human history. It is impossible to think of communication without humans, and humans without communication. Throughout time, individuals have developed their ...
  • Türk romanında dijitalleşme: E-kitap 

   Aydoğan, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-09)
   Gelişen teknolojik olanaklar yeni bir medya ortamı ile birlikte yeni medya araçlarını da beraberinde getiriyor. Bu yeni medya araçları iletişim konusunda sağladığı kolaylıkla beraber hayatın içine nüfuz ederek yaşamdaki ...
  • Yeni medya olarak çevrimiçi video portalları ve video portallarının incelenmesi 

   Dereli, Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-11)
   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın her alanına etki etmesiyle, yaşam şekilleri değişikliğe uğramıştır. İletişim ve medya da bu değişimden önemli ölçüde etkilenmiş ve geleneksel medya araçları yerini yeni medya ...
  • Yeni Medyada İllüstrasyon Ve Fotografik İnvazyon : Lucas Levitan 

   Atabek, Aslıhan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   With transformation process from classical or mass media to new media, similar movements like graffiti, which was firstly occurred as a social reaction and became an art branch, have been seen in the digital media. A ...