Now showing items 1-1 of 1

    • Fiziki Olmayan Varlıklar Ve Değerleme Sorunu 

      Çelebi, Atahan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
      Sanayileşmiş ülkelerde itici gücü oluşturan sektörlerin giderek bilgi ekonomisi temeline oturmasıyla, gerek firma bazında gerekse ekonomiler arasında uluslararası rekabetin merkezine ar-ge, beşeri sermaye, marka değeri ...