Now showing items 1-1 of 1

    • Herman Herzberger okullarında esneklik anlayışı 

      Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Design (2016)
      Esneklik, önceden tahmin edilemeyen olası değişimler karşısında yapının bu değişimleri karşılayabilmesini sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler, eğitim sistemlerinde yaşanan hızlı değişimler ...