Now showing items 1-1 of 1

    • 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi 

      Sülükçü, Yusuf; Altunkaya, Hatice (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12)
      Akran zorbalığı, dünyada ve ülkemizde gittikçe arttığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir eğitim problemidir. 2015 PISA verilerine göre Türkiye’deki akran zorbalığının oranı % 19’dur. ABİDE raporuna göre ...