Now showing items 1-16 of 16

  • Açıkhava reklamcılığına imgesel yaklaşım: Tasarım -etki düzeyleri incelemesi 

   Üsterman, Üner (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-02)
   Açıkhava reklamcılığın tanımının, çesitlerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin açıklandığı bu çalısmada; Açıkhava reklam tasarımlarının diğer mecraların tasarımlarına oranla farklı özelliklere sahip olduğu konusunda durulmustur. ...
  • Dergi kapak tasarımlarında günümüz erkek imajının oluşturulması: Esquire dergisi kapak tasarımlarının göstergebilimsel analizi 

   Ekşi, Nuray (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2019)
   Basılı yayın ürünlerinden olan dergiler, kapak tasarımlarında yer alan görsel ve dilsel öğeler aracılığıyla hedef kitle ve tüketici ile ilk etkileşimlerini, iletişimlerini kurmalarını sağlamaktadır. Kurulan bu ilk etkileşimi ...
  • Görsel iletişim tasarımı açısından sanatsal ve kültürel afişlerin çözümlenmesi: Uluslararası İstanbul Caz Festivali afişleri 

   Küçük, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-07)
   Bu çalışmada, 1994 yılından günümüze İstanbul Kültür Sanat Vakfı?nın (İKSV) düzenlemiş olduğu ?Ulusalararası İstanbul Caz Festivali? etkinliğinin, 1994?te gerçekleştirilen ilk etkinliğinden bugüne kadar olan yirmi festival ...
  • Marka Özvarlığı ve Reklam İlişkisi 

   Ürgüp, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-08)
   Çok sayıda ürünün birbirine benzemesi ve gelişen teknolojiyle kısa sürede benzer ürünlerin rakipler tarafından pazara sunulabilmesi markalar arasındaki rekabeti artırmıştır. Tüketicilerin seçeneklerinin çoğalmasıyla birlikte ...
  • Öykü Formatlı Televizyon Reklamlarında Kültürel Kimlik Göstergeleri ve Anlamlandırma 

   Ilgın, Hicran Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-01)
   Bu çalışma ile Türkiye'de yayınlanan öykü formatlı televizyon reklamlarında kültürel kimlik göstergelerinin görsel anlatım öğelerinin, göstergebilimsel yöntem ile incelenmesini amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Nar Ajans'ın ...
  • Reklam iletilerinde Türk Dili kullanımı ve uygulamadaki dil yanlışları 

   Yazıcı, Belgin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2013-01)
   Hayatımızın hemen hemen her alanında karşılaştığımız reklamlar, gelişen teknolojinin de etkisiyle artık yaşamımızın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Reklam iletişiminde genellikle dil ve görsel ...
  • Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler ve Uygulama Örnekleri 

   Kırtay, Ozan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2012-07)
   Araştırmada reklamın öneminden, tanımından ve reklamın nerelerde kullanıldığından bahsedilip; mizahın önemi, tanımı, mizah kuramları, mizahın kullanım alanları ve mizah türleri gibi çeşitli konulara değinilmiştir. Araştırma ...
  • Reklam İletişiminde Dijitalleşme: Online Davranışsal Reklam Kavramı ve Tasarım 

   Aslan, Eren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada, Gemius Araştırma Şirketi'nin 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar kapsamında en çok trafiği bulunan alışveriş sitesinin 2 banner reklam örneğinin tasarımları, dilsel ve görsel göstergeler açısından ...
  • Sosyal medya aktivitelerinde emojilerin yeri: Y ve Z kuşakları üzerine bir inceleme 

   Bozkurt, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2020)
   Gelişen yeni medya teknolojileriyle birlikte internetin ortaya çıkışı ve ardından Web 2.0 teknolojilerinin sosyal medya kavramını doğurması, iletişim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya, bireylerin iletişim ...
  • Sosyal medya deneyiminde kişiselleştirilmiş reklamlar: Veri mahremiyeti bağlamında Instagram ve Youtube üzerine bir araştırma 

   Şişman, Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2020)
   Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak hayatın her alanında olduğu gibi iletişim araçlarında da önemli değişimler meydana gelmiştir. Bu doğrultuda geleneksel iletişim süreçleri giderek dijitalleşerek yeni formlara ...
  • Sosyal medya pazarlamasında ünlü ve fenomen kullanımı tercihi: Hızlı moda sektörü örneği 

   Sabuncu, Onur Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2019)
   Teknolojinin gelişimi ve bunun sonucunda ortaya çıkan Web 2.0 kavramı, sosyal medyanın gelişimine ve insanların hayatında önemli bir yere sahip olmasına olanak sağlamıştır. Sosyal medya, insanların birbirleriyle olan ...
  • Sosyal medyada reklam kullanımı örneği olarak yerli reklamların incelenmesi 

   Ergin, Ertan Eren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-02)
   Hızla gelişen iletişim çağı ile insanoğlunun istekleri ve ihtiyaçları önemli düzeyde artmıştır. Sosyal medya çağına gelene kadar bütün iletişim, reklam ve bilgilendirme ve duyurular geleneksel medya kanalları üzerinden ...
  • Televizyon Dizilerinde Gizli Reklam Uygulamaları 

   Curga, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-05)
   Gelişen pazarlama anlayışıyla birlikte reklam kavramı, günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından biri konumuna gelmiştir. Küresel rekabetin arttığı günümüz dünyasında markalar, ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine ...
  • Toplumsal sorunların çözümüne yönelik hazırlanan reklam kampanyaları: Anlatısal ve tematik ileti çözümleme örnekleri 

   Güven, Begüm Aylin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-12)
   Sanayi devrimi sonrasında hızla gelişen dünya yeni bir akım ve değişimin etkisi altına girmiştir. Küreselleşme olarak bilinen bu hızlı değişim olgusunun ülkeleri kendi iradeleri dışında hızlı bir benzeşim sürecine soktuğu ...
  • Tüketim kültürünün aracı olarak reklamlarda nesneleşen birey ya da bireye dönüşen nesne 

   Ataman Yenğin, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-04)
   Teknolojik gelişmeler hayatın her alanında değişikliklere sebep olduğu gibi bireylerin izlediği şeylerde, tüketim alışkanlıklarında, beklentilerinde de değişiklikler yaratmaktadır. Küreselleşen dünyada ulaşılabilirliğin ...
  • Türk sinemasında dijital görsel efekt kullanımı 

   Uçar, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
   Gelişmekte olan teknolojiyle birlikte dünyamız da değişmeye başlamış bunun sonucunda çok yönlü endüstriyel gelişmeler meydana gelmiştir. Görsel kültür de gelişim hızını sürdürmekte ve insan hayatında vazgeçilmez bir ...