Now showing items 1-4 of 4

  • Işığın Retoriği; Metinde Kristal Kurgusu 

   Rigel, Nurdoğan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Italo Calvino’nun anlatı evreni hassas ve tatmin edicidir. Calvino’nun ,’’Görünmez Kentler’’(1972) adlı eseri, entrikalı hillebaz bir epistemolojik yap-boz oyunudur. Eserde hayali bir Marka Polo, hayali bir Kubilay Han ...
  • Metafor Ne Değildir? 

   Şahan, Kayhan (2017-06-08)
   Batı kaynaklı terminolojiden alınan “metafor”un, Türkçede geleneksel tasnif içine yerleştirilmesi ve kullanımında çeşitlilik oluşmuştur. Batıda, felsefe alanında temelleri atılan kavram, ülkemizde ise figüratif bir misyon ...
  • Metinlerarası anlam aktarımında bir yöntem olarak ekfrasis: Şiir-roman ve sinemada kullanımı 

   Şengül, Şebnem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2012-01)
   Görsel sanatlar ve yazın ilişkisi çağlar boyunca değişik yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Görsel sanat yapıtlarının kullanım alanlarının yaygınlaşması, edebiyat, sinema, reklam gibi birbirinden bağımsız alanlarda ...
  • Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler ve Uygulama Örnekleri 

   Kırtay, Ozan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2012-07)
   Araştırmada reklamın öneminden, tanımından ve reklamın nerelerde kullanıldığından bahsedilip; mizahın önemi, tanımı, mizah kuramları, mizahın kullanım alanları ve mizah türleri gibi çeşitli konulara değinilmiştir. Araştırma ...