Now showing items 1-2 of 2

  • Bireyin Söylem Kalitesinin Toplumsal Yaşama Yansımaları Kavramsal Bir Bakış 

   Zeybek, Işıl (YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-12)
   The lives of individuals have been affected both positively and negatively by the rapidly growing technological environment. Despite the fact that technological novelties render communication effortless, it also prevents ...
  • "Nar"ın Göstergesel İklimi: Bir Ön Çalışma 

   Çamdereli, Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli ...