Now showing items 1-1 of 1

    • A review of the political stance of Kurdish women: Leyla Zana portrait 

      Ökzsüzömer, Ecem Hazal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2016-05)
      Bu çalışmanın konusu siyasette etkili bir duruşa sahip olan Kürt kadınlarıdır. Hedef, bu duruşa giden yolda etkisi olan dinamiklerdir. Bu araştırma kadın ve anne imajını merkeze koymaktadır. Konuyu incelerken literatürden ...