Now showing items 1-1 of 1

    • Arab Spring and analysis of Arab Spring in Turkey over Gezi Park events 

      Kaçaker, Kadir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2017)
      "Gezi Parkı Olayları Türkiye'nin Arap Baharı Mıdır?" sorunsalına cevap aradığım tezimin ilk bölümünde, bahsi geçen gösterilerin içeriklerine bağlı olarak sosyal hareketler kavramının içeriğini tartıştım.Tezimin ikinci ...