Now showing items 1-20 of 20

  • A CNN based rotation invariant fingerprint recognition system 

   Çelik Mayadağlı, Tuba; Saatçı, Ertuğrul; Rifat, Edizkan (Istanbul Unıv, Fac Engineering, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Avcılar Kampüsü, İstanbul, 34320, Turkey, 2017)
   This paper presents a Cellular Neural Networks (CNN) based rotation invariant fingerprint recognition system by keeping the hardware implementability in mind. Core point was used as a reference point and detection of the ...
  • An interdisciplinary approach at design-space and graphic design interaction between interior 

   Kutlu, Rana (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2015-07)
   Nowadays the concept of "identity" is worked on diligently as a marketing strategy and deemed as an important tool in concept works of design disciplines of different scales through physical space, which reaches out to ...
  • Body and Space : In-Between Sight and Site 

   Adiloğlu, Fatoş (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Bu çalışma mimarlık ve sinema alanlarında yer alan beden-mekan ve hareket dinamikleri üzerinde duracaktır. Araştırma, mimarlık-sinema etkileşimi içerisinde, mekan ve beden ilişkisi sorgularken, Stephen Heath'in 'anlatı ...
  • Color-theme-space interaction 

   Manav, Banu (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2015-07)
   In interior design, at the volume scale, colour is an important design paramater. During the design process, colour is a crucial subject for space identity, space psychology and personal impressions. In case colouring ...
  • Creating Innovative Spaces By Using Design Criteria Based On Biomimicry 

   Karabetça, Aliye Rahşan (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   Doğa, milyonlarca yıl evrimleşme süreci yaşayarak yüzleştiği tüm sorunları çözebilmenin taktiklerini geliştirmiştir. Bu taktikler insanoğlunun yüzleştiği birçok soruna (sürdürülemeyen enerji tüketimi, geri dönüştürülemeyen ...
  • Çalışır Fakat Kullanılamayacak Durumdakı Nesneler Üzerine Kültürel Ve Politik Bağlamda Diyalektik Bir Deneme 

   Arayıcı, Osman (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-07)
   When the location is taken as object of consumer society , consumption is not only an element of the passive, but also aesthetic and ethical decisive factor in the society to which it belongs as an element, because of ...
  • Design of space with body interaction 

   Adıgüzel Özbek, Derya (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   Humans as beings with body touch, connect with and interact with the world through their bodies. Relationship between humans and the world is defined via their body and the bodies are shaped in accordance with this ...
  • In the consumer Society the concept of cultural space scaling:The case of Istanbus 

   Erçetin, Arzu (2018)
   The scaling of the concept of space by the aspect of culture in consumption societies; example of Istanbul. When the concept of space is considered as an object in consumotion societies, we could examine and reveal this ...
  • In the consumer society the concept of cultural space scaling: The Case of Istanbul 

   Erçetin, Arzu (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   The scaling of the concept of space by the aspect of culture in consumption societies; example of Istanbul. When the concept of space is considered as an object in consumotion societies, we could examine and reveal this ...
  • Interdisciplinary Interation in Design-Relation Between Graphic and Interior Design 

   Kutlu, Rana (Science Publishing Group, New York, USA, 2016)
   Nowadays the concept of “identity” is worked on diligently as a marketing strategy and deemed as an important tool in concept works of design disciplines of different scales through physical space, which reaches out to ...
  • İç Mekan Tasarımında Renk ve Malzemenin Önemi 

   Erçetin, Arzu; AKBAŞ, GAMZE (2019-09)
   însan yaşamının temel niteliklerinden biri olan renk kavramı yaşadığımız mekanların nitelenmesinde de büyük önem taşımaktadır. Psikolojik ve fizyolojik açıdan bir çok anlam ifade eden renk, mekanların nitelenmesi, tanımlanması ...
  • Metropoliten bir alan olarak İstanbul'da kalabalıkların ürettiği mekanların okunması 

   Güvenç, Muna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2005)
   Günümüzde birbirinden farklı mekansal ilişkilerin birbirleriyle etkileşerek ve dönüşerek açığa çıktığı alanlardan biri de metropoldür. Metropolde kalabalıklar farklı zaman ve biçimlenmelerde bir araya gelebilmekte, kimi ...
  • Queering the Formal Architecture 

   Gülhaş, Armağan (2019-10)
   Unlike current architectural discourses, it's known well that, education and practical applications of architecture sustain its formality on space and city. While the formal and functional perception in architecture causes ...
  • Renk-Anlam-Mekan İlişkisi 

   Manav, Banu (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-07)
   In interior design, at the volume scale, colour is an important design paramater. During the design process, colour is a crucial subject for space identity, space psychology and personal impressions. In case colouring ...
  • Space Oriented Approach In Training Architectural Design 

   Ghayourfar, Alireza; Etesam, Iraj; Mokhtabad, Seyed Mostafa (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Architecture Art improving the human space He lived in the fullness of time. Recognizing the need of every human being and his own existence. This recognition space in the fullness of their permanent and environment is ...
  • Spaces of memory and memories of space in Alaa al-Aswany's The Yacoubian Building and Elif Shafak's The Flea Palace 

   Turan, Ayşegül (Springer, Van Godewıjckstraat 30, 3311 GZ Dodredht, Netherlands, 2019-12)
   Alaa al-Aswany's The Yacoubian Building and Elif Shafak's The Flea Palace emerge as microcosmic representations of contemporary Egypt and Turkey, respectively, through their focus on apartment buildings and their residents. ...
  • Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşım-Mekan Ve Grafik Tasarım İlişkisi 

   Kutlu, Rana (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-07)
   Nowadays the concept of “identity” is worked on diligently as a marketing strategy and deemed as an important tool in concept works of design disciplines of different scales through physical space, which reaches out to ...
  • The Outer Space Within the Inner World the Streets of Istanbul in the Photographs of Ara Guler 

   Eceoğlu, Arzu (2013)
   As a 19th century invention, after a long and tough journey, the photography has completed its technical invention when the first still image has been captured. Since the Camera Obscuras, its birth, the photography has ...
  • Türkçede Astronomik İsimler Üzerine Bir Araştırma 

   Solak, Ömer; Karadal, Himmet; Yıldız, Levent (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Biz bu çalışmada, bir Türkçe sözlükteki astronomi ve uzay ile ilgili kelime ve terimleri söz konusu edeceğiz. Çalışmamızda örneklem olarak alınan Türkçe sözlükteki Türkçe kökenli astronomi sözcükleri, analitik bir incelemeye ...
  • Ütopik Bilincin Kutsaldan Profana Önlenemez Özgürleşmesi 

   Demirkan, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Thomas More'un, hayali kral Utopos'un hayali ülkesine verdiği isim olan Ütopya, kültür alanında ileriye dönük ve gerçekleşmesi hem olanaksız hem de zaten umut edilmeyen düşsel fikirleri tanımlayan, gündelik dilde ve tutucu ...