Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul Deniz Surları ve Koruma Sorunları 

      Semiz, Nisa (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2017-12)
      Bir yarımada üzerinde yer alan Tarihi İstanbul’un kuruluşundan itibaren tüm dönemlerine tanıklık eden İstanbul Deniz Surları, günümüze ulaşan izleriyle kentin kültürel ve arkeolojik mirasının başlıca unsurlarındandır. Deniz ...