Now showing items 1-11 of 11

  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları 

   Köker, Nilüfer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2015-08)
   Çalışmamızın konusu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre acentelik sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları. Tez, giriş ve sonuç dışında, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle Acentenin Alman ...
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yönetim ve temsil yetkisinin devri ve sınırlandırılması 

   Büyükatak, Aytuğ (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
   Anonim şirketin yönetim ve temsil yetkileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ayrı başlıklarda düzenlenmiştir. TTK'da, anonim şirketlerde yönetim yetkisinin devri için esas sözleşmede devre izin veren bir hükmün ...
  • Eski Türk Ticaret Kanunu ile yeni Türk Ticaret Kanunu'nda anonim ortaklıkların genel kurulu 

   Boran, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2011)
   Genel kurul, anonim ortaklığın vazgeçilmez zorunlu bir organıdır. Anonim ortaklık, genel kurul tarafından alınan kararlar ile yönetilir. Ortaklığın iradesi genel kurulda oluşur. Bu çalışmamızda genel kurulun oluşumunu ve ...
  • Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Zarar görenin korunması konusunda zorunlu sorumluluk sigortalarına ihtiyaç duyulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu (KTK) m.91’de kanun koyucu zarar görenlerin korunması için sigorta yaptırma zorunluluğu öngörülmüştür. ...
  • Limited şirketlerde müdürlerin görev ve sorumlulukları (TTK ve ETTK karşılaştırmalı olarak) 

   Koylu, Samet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2015-06)
   Limited şirket bir sermaye şirketidir. Limited şirket açıklamalarını temsilcileri vasıtasıyla kullanırlar. Limited şirketin yönetim ve temsil görevi müdürler tarafından yerine getirilir. Ülkemizde en fazla tercih edilen ...
  • Limited Şirkette Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) şirket ortaklarına ve yöneticilerine yeni bir takım haklar getirilmiştir. “Limited Şirkette Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı” 6762 sayılı TTK’da müdürler için bulunan ancak ...
  • Sigorta Sözleşmesinde Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi Durumu 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 1470’te sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi durumu düzenlenmiştir. İlgili düzenleme de aksi öngörülmediği takdirde sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi durumunda ...
  • Sigorta sözleşmesinin tarafları dışındaki ilgililerin hukuki durumu 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2013-08)
   Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında sigorta sözlşemesinin tarafları olan sigortacı ve sigorta ettiren dışındaki kimseleri belirleyerek ve bu kimselerin hak ve borçlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
  • Ticaret şirketlerinin birleşmelerinde koruyucu tedbirler 

   Penbegüllü, Zeynep Kübra Kavcar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
   Hazırlamış olduğumuz yüksek lisans tezinde, şirket birleşmeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirmiş olduğu koruyucu tedbirler ile koruyucu tedbir niteliğindeki davalar ele alınmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde ...
  • Ticaret şirketlerinin yapısal değişikliklerinde ortakların paylarının ve haklarının korunması 

   Diridiri, Yıldız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2020)
   Bu tezde Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde ortakların korunması incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde yapısal değişiklik türleri ve kavramı, ortakların korunması ...
  • Uluslararası ticari teslim şekillerinden FOB teslimde taraf yükümlülükleri 

   Evirgen, Asil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2012-02)
   Günümüzde uluslararası ticaretin giderek genişleyen kapsamı ve hızı neticesinde dış ticaret ile ilgili olan kavramların da devamlı olarak takip edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Tez Konusunu oluşturan Incoterms 2010 ...