Now showing items 1-4 of 4

  • Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Ve İstihdama Katkısı 

   Şit, Mustafa; Şit, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi makro düzeyde; ekonomik büyüme ve istihdamı, dış ticareti, devresel dalgalanmaları ve ülkelerarası gelir dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de bilgi ekonomisinin mevut durumu incelenmiş ...
  • Türkiye’de Dış Borç Sorunu ve Avrupa Borç Krizi’nin Etkileri 

   Erdil Şahin, Begüm (2012)
   Gelişmekte olan ülkelerde artan dış borç stoku ve dolayısıyla artan dış borç ödemeleri ciddi bir sorundur. Dış borçların sürdürülebilirliği ve borçları azaltmaya yönelik politikalar da makroekonomik istikrarın sağlanması ...
  • Türkiye’nin Cari Açık Sorunu 

   Erdil Şahin, Begüm (2011)
   Gelişmekte olan ülkelerde uzun süreli cari işlemler açıkları ekonomide ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Türkiye’nin cari işlemler açığı ve bu açığın finansman sorunu son yıllarda en çok tartışılan konulardan biridir. ...
  • Yeni Ekonomi Ve Türkiye’de Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci 

   Güner, Billur (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)