Now showing items 1-3 of 3

  • Anglo Amerikan Hukuk Sistemlerinde Taksirden Doğan Ceza Sorumluluğunun Esasları 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2012-01)
   Anglo Amerikan hukuk sistemini benimsemiş olan ülkelerde ceza hukukunun kaynağı genel olarak common law olarak ifade edilen örf ve adalete dayalı olan hukuk sistemidir. Bu şekilde ceza sorumluluğunun esasları da örf ve ...
  • Ceza Hukukunda Fail Dışındaki Kişilerin Taksirli Suça Etkisi 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2012-04)
   Birden fazla kişinin hareketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan taksirli bir suç söz konusu olduğunda, fail dışındaki kişilerin kusurlarının belirlenmesi verilecek cezanın tespitinde önem taşır. Buna göre taksirli hareket ...
  • Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Taksir 

   Saygılar, Yasemin Filiz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-12)
   Bu çalışmanın konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan taksire ilişkin düzenlemenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Taksir konusu suç genel teorisi içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle ...