Now showing items 1-20 of 25

  • Akıllı Telefon Markalarının Youtube Reklamlarında Mesaj Stratejileri 

   Bilgici Oğuz, Ceren (2019-05-02)
   Günümüzde kullanıcılar yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar sayesinde dünyanın her yerinden her an iletişim kurabilmektedirler. Mobil iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ise kullanımı yaygınlaşan mobil ...
  • An integrated approach to evaluating conceptual design alternatives in a new product development environment 

   Ayağ, Zeki (TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, 2005-02-15)
   As many companies have demonstrated over time, a conceptual design for a new product contributes greatly to an improvement in competitiveness, because it permits a reduction of costs, an increase in quality, and, often, a ...
  • Bilgi Ekonomisinde Verimlilik Paradoksu 

   Oğuz, Senem (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Bilgisayarın eğitime katkıları 

   Erkunt, Hamdi; Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1989)
  • Dijital Çağın Kara Aynası: Black Mirror 

   Ormanlı, Okan (2018-10)
   21. yüzyılın başından itibaren analog çağ yavaş yavaş sona ererken, dijital çağ her alanda hakimiyet kurmaya başlamıştır. İnternet altyapısı önceleri askeri bir gereklilik olarak ortaya çıkıp, kısıtlı olarak kullanıma ...
  • Dijitalleşme Ve Türk Sineması 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   Until the 1990’s Turkish cinema was considered as a less developed and insufficient cinema in terms of technology. With the rise of private TV channels, the advances in the advertising industry and with the sponsorships ...
  • Does Technology Bring Happiness? Evidence From Turkey 

   Hamzaoğlu, Nazife Merve; Yolusever, Aras (2022)
   As the ultimate goal of life, happiness has remained the main focus in human history. Happiness economics has been recently one of the trending topics among researchers. As a main driver in the economic growth, technology ...
  • Eğer dünyayı çocuklar yönetseydi 

   Rottier, Kathleen L. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-11-03)
  • Eğitimde yeni ümit: Bilgisayar 

   Kutlu, Oğuz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1995-03-05)
  • Etkileşimli mobil uygulamaların müzik dinleme motivasyonları üzerindeki rolü: Spotify üzerine bir inceleme 

   Bilgici, Ceren; Atasoy, Ayşe Duygu (2019-12)
   Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde akıllı telefonlar, gündelik hayatta kullanıcılar tarafından pek çok işlemi gerçekleştirmek için yararlanılan dijital servislere erişimin sağlandığı en önemli ...
  • Ev Bilgisayarları, Çocuklar ve Ana-Babalar 

   Uluser, Nilgün (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
   Bugünün gençliğine, yarının iş pazarında bilgisayar kullanabilmenin avantajını yaşatabilmek için, her gün daha fazla ana-baba ve eğitimci, gittikçe artan bir ilgiyle ve hevesle bilgisayarları, eğitim işinde kullanıyorlar.
  • Instructional technology as a tool in creating constructivist classrooms 

   Er, Neslihan Fatma; Er, Mustafa (Elsevier Science Bv, Sara Burgerhartstraat 25, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2013)
   Unlike traditional approach, constructivists view the learner as the active participant of the learning process. Constructivist instructors' main concern is providing the learners with learning environments in which they ...
  • Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi 

   Yengin - Ataman, Didem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01)
   Günümüz toplumunda teknolojinin insan hayatındaki öneminin giderek artması yaşamı kolaylaştıran etkilerinin yanı sıra bireyleri durağanlaştıran, farklılaştıklarına inandırılırken tek tipleştirilen bir düzen içerisine ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...
  • Ortaöğretim Öğrencilerinin Fen Teknoloji Matematik ve Mühendislik Alanlarını Seçmeyi Düşünme Nedenleri 

   Korkut Owen, Fidan; Eraslan Çapan, Bahtiyar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-12-08)
   u araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlarında Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) eğitim alanlarını seçmeyi düşünme ve düşünmeme nedenlerini Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramına ...
  • Örgütlerde makyavelizm ve sinizmin çatışma yönetimine etkisi: Bir teknoloji şirketinde uygulama 

   Özsoy, Fehim Hayrullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-06)
   Çalışmada, örgüt üyelerinin makyavelizm ve sinizm davranışlarının çatışma yönetim stratejileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bir teknoloji şirketinde çalışan 456 kişiye anket formu uygulanmıştır. Araştırma ...
  • Sinemada Fütürist Yaklaşım : Minority Report Filminin İncelenmesi 

   Boyar, Nihan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Toplumların bir beklenti olarak gördüğü gelecek olgusu, yeni olan her şeyin var olabilme gücüyle ilişkilidir. Temel anlamda yeni olan her şeyin gerçekleşmesi, aynı zamanda gelecekte yapılacak olanların bir vaadini temsil ...
  • Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi 

   Ormanlı, Okan (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
   Sinema filmleri belirli bir tasarım aşamasından geçerken, teknolojiyle de bire bir bağlantılı olan sanat eserleridir. Birçok kişinin aynı anda ya da farklı zamanlarda görev aldığı, çalıştığı kolektif bir sanat olan sinema ...
  • The New Emergent Multimedia Content And Digital Rights Management 

   Carvalho, Jeferson de (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   Culture in the digital environment, after a drastic reduction in the cost of storage and editing, allowed remixing and faster sharing than in the analog age. The result of this new content is no longer published or ...
  • Türkiye'de teknoloji ve kalkınma 

   Çolak, Deniz Müzeyyen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-02)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...