Now showing items 1-3 of 3

  • Mekanı Anlama Üzerine Süreç Odaklı Bir Yaklaşım 

   Adıgüzel Özbek, Derya; Ertürk, Doğan Zafer (2017-12)
   Çalışmanın amacı, mekanın yaşamla biçimlenen ve insan ile olan sarmal ilişkisinin temelini oluşturan hissedilen özelliklerini anlamaya yönelik bir kuramsal çerçeve ve yaklaşımın geliştirilmesidir. Bunun için öncelikle ...
  • Roma'da Patricius'larla Pleb'ler arasındaki sınıf çatışmasının hukukta yarattığı değişiklikler 

   Metintaş, Ümit Melih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada, Roma'nın Cumhuriyet Dönemi'nde patricius'larla pleb'ler arasında yaşanan sınıf mücadelesi ile bu mücadelenin hukukta yarattığı değişikler arasındaki ilişki incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde sınıf mücadelesi ...
  • Sosyal medyanın toplumsal hayata etkileri ve yeni medya ile oluşan yeni iletişim dili 

   Atasoy, İrfan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, sosyal medyanın toplumsal hayata olan etkileri ve yeni medya ile oluşan yeni iletişim diline ilişkin sosyal medya, dolayısıyla yeni medya kullanıcılarının teknolojik gelişmelere yönelik verdiği tepkilerin ...