Now showing items 1-1 of 1

    • Finansal Kiralama Konusu Malın Zilyetliğinin ve Mülkiyetinin Devri 

      Ural Çınar, Nihal (Seçkin Yayıncılık, 2014-01)
      Finansal kiralama sözleşmesinde esas olan, sözleşme süresince, kiralanan malın kiracının zilyetliğinde bulunmasıdır. Ancak bazı şartlar çerçevesinde, kiracı, kiralananın zilyetliğini bir başkasına devredebilecektir. ...