Now showing items 1-4 of 4

  • Havacılık emniyet yönetim sistemlerinde risk kavramı ve risk değerlendirmede çerçeveleme etkisine yönelik Bir araştırma 

   Uyar, Tevfik (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın konusu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Emniyet Yönetim Sistemi'nde (SMS) risk kavramının ele alınışı ve bu sistemin havacılık işletmelerine önerdiği risk değerlendirme yöntemidir. Amaç sistemin ...
  • Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen Borcu 

   Hamaz, İsmet Betül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2015)
   Sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçasını teşkil eden taşıma faaliyeti, insanoğlunun sürekli olarak gündeminde olmuştur. Özellikle teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte, kısa mesafede ve ilkel taşıma ...
  • Multimodal (Karma) taşımacılıkta taşıma operatörünün sorumluluğu 

   Aydın Boz, Selma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2015-06)
   Uluslararası anlaşmalarda üç ayrı sorumluluk sistemi benimsenmiştir. Network Sistem, Uniform Sistem ve Strict Sistem. Multimodal Taşıma Konvansiyonunda, Uniform sorumluluk sistemi ile Network sorumluluk sisteminin bir ...
  • Okulöncesi Eğitimde Çevre Gezilerinin Ulaşım Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi 

   Şahin, Belkıs Ece; Dostoğlu, Neslihan (2016)
   Günümüz kentlerinde yaşanan trafik, güvenlik sorunları ve oyun alanlarının yetersizliği gibi nedenler çocukları dış mekanlardan uzaklaştırmaktadır. Bu ortamda, okullardan sorumluluk üstlenerek çocukların fiziksel ...